HOME| ONSEN | BOOKING ROOM | GALLERY | MAP | ABOUT US

Booking Condition

การจองห้องพักสามารถทำได้ 3 วิธี
1.จองผ่าน LINE ID : PongkwaoHotspring
2.จองผ่านโทรศัพท์ : +668 6 – 012 - 771 (คุณหน่อย)
3.จองหน้าเคาต์เตอร์เช็คอินที่น้ำพุร้อนโป่งกวาว จ.เชียงใหม่

- หากจองผ่าน LINE ID และ โทรศัพท์กรุณาโอนเงินมัดจำก่อนการเดินทาง 1 อาทิตย์ จำนวนครึ่งหนึ่งของราคาห้องพัก และ จ่ายอีกครึ่งหนึ่งที่น้ำพุร้อนโป่งกวาง
- หากจองในช่วงเทศกาล (ตั้งเเต่เดือน ต.ค. - ม.ค. )วันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาโอนเงินเต็มจำนวนก่อนวันที่ท่านเข้าพัก 1 อาทิตย์

Back